Natuurgeneeskunde

TOTAAL BALANS 

& kPNI

Natuurgeneeskunde

Dit is een geneeswijze, die haar wortels heeft in de volksgeneeskunde en bestaat al sinds mensenheugenis. De natuurgeneeskunde ziet de mens als een geheel, een eenheid van fysiek, mentaal en emotioneel functioneren.

 

Er bestaat een voortdurende wisselwerking tussen de verschillende orgaansystemen. Elk lichaam heeft van nature de drang tot instandhouding en zelfgenezing, dit noemen we de levenskracht of het zelfgenezend vermogen. Een orgaan kan door b.v ziekte of uitputting energie gaan vragen ten koste van andere organen. Zo ontstaat disbalans.

 

Natuurgeneeskunde kijkt naar de oorzaken achter de klacht en gaat deze aanpakken, waardoor de lichamelijke klacht zal verdwijnen.

 

Hierbij wordt niet alleen op lichamelijk, emotioneel en mentaal vlak gekeken,

maar ook naar sociale en omgevingsfactoren. Ik werk dus, zoals gebruikelijk in de natuurgeneeskunde, holistisch. Dit gebeurt door het inzetten van velerlei natuurlijke middelen zoals onder o.a voeding en lifestyle advies, orthomoleculair suppletie, homeopathie, kruiden en energetische middelen.

Natuurgeneeskunde werkt op de vitaliteit van de mens, Lichaam en geest moeten zelf sterk genoeg

worden om over verstoringen heen te komen.

                    

De methode Totaal Balans® is ontwikkeld door Nora Wulff-Verwer samen met haar man Hilco. Na een intensief traject vonden zij een basis-systeem, die vele verschillende natuurlijke therapie-vormen samenbrengt. 
Totaal Balans® is een methode om mensen via natuurlijke middelen energetisch in balans te brengen en zo bij te dragen aan een gezond en volwaardig leven. De test- methode is voortgekomen uit de kinesiologie .


Het doel van de behandeling is om stoornissen binnen de orgaanstelsels en regelsystemen van het lichaam te onderkennen en behandelen.

Voor diagnose worden teststoffen, homeopathische stoffen en orthomoleculaire stoffen gebruikt.
De kracht van Totaal Balans®methode ligt in het vinden en corrigeren van fysieke, psychologische en omgevingsstress. Ze is niet alleen gericht op de oorzaak van een bepaalde groep van symptomen, maar kijkt ook naar het proces dat het probleem in stand houdt.
De toegepaste behandelvormen ondersteunen de reguliere geneeskunde.

De Methode Totaal balans

 kPNI: Klinische Psycho Neuro Immunologie

Klinische Psycho Neuro Immunologie is de wetenschap over hoe organen en orgaansystemen  met elkaar communiceren door biochemische en neurale processen. Een verstoring in het ene orgaansysteem kan leiden tot klachten in een ander orgaansysteem. Ook kunnen chronische stress, of ervaringen vroeg in het leven, het immuunsysteem ernstig verstoren. Dit speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van allerlei (chronische) aandoeningen.

Aanpak:

  •  Analyse van uw klachten, zodat de oorzaak herkenbaar wordt

  •  Uitleg over de werkingsmechanismen achter uw klacht

  •  Het herkennen van de samenhang tussen emotie en klachten

  •  Uw “verborgen” eigenschappen ontdekken die u terug in balans brengen

  •  Kennisoverdracht over evolutionair verantwoorde voeding

  •  Advies over beweging.

Met het onderdeel – Kennisoverdracht over evolutionair verantwoorde voeding – wordt een gericht voedingsadvies gegeven. Het is opmerkelijk hoeveel klachten daarmee onder controle komen of geheel verdwijnen. Met deze aanpak is ruimschoots ervaring opgedaan. Pas als er klachten over blijven is orthomoleculaire therapie doorgaans zinvol. Na aanpassing van het dagelijks menu geven resterende klachten een veel duidelijker beeld en kan gerichter

met orthomoleculaire therapie gewerkt worden. Er zijn dan nog maar enkele gerichte middelen nodig.

Orthomoleculaire therapie betekent het toepassen van optimale concentraties van voedingsstoffen, zoals vitaminen, mineralen, aminozuren, essentiële vetzuren en plantenextracten. 

 

Dit is zinvol als daarmee de werkingsmechanismen achter uw klacht beïnvloed kunnen worden. Het lukraak gebruik van deze producten is niet zo zinvol. 

De integratie van kPNI en orthomoleculaire therapie is de basis voor een juiste behandeling. De klinische Psycho Neuro Immunologie maakt gebruik van zeer veel  kennis over werkingsmechanismen waar wetenschappelijke bewijs over bestaat. 

In de algemene benadering van de geneeskunde wordt deze kennis helaas gemedicaliseerd. Medicatie is nogal eens onnodig. De natuur voorziet in veel stoffen met dezelfde werking. Bovendien is meer kennis over voeding en het bewust worden van de kracht van het brein bij elke klacht een belangrijk deel van de oplossing. Vaak is dat al voldoende voor volledige genezing.

 

Totaal Balans en kPNI biedt de mogelijkheid om uit verschillende therapievormen dat te kiezen wat het beste aansluit bij de cliënt en zijn of haar problemen.