Life Coaching 

Leven zoals jou leven is bedoeld……

Hoe geweldig zou het zijn als je dingen deed die bij je passen, die je energie geven en waar je blij van wordt? Een baan waar je datgene kan doen waar je goed in bent, hobby’s die je inspireren en je meer energie geven dan het je kost! Wie wil dat niet ? Vaak doe je datgene wat van je verlangt wordt of beter gezegd ; waarvan je overtuigd bent dat het van je verlangt wordt…….

 

Hoe weet je eigenlijk wat je echt wil als je te vaak en te lang voldaan hebt aan de wensen van je omgeving . Wat zijn jouw diepste wensen ? NLP kan je inzicht geven in wat jouw missie is in dit leven , helpen keuzes te maken en ruimte te geven om het leven te leiden wat echt bij je past.

NLP is de afkorting voor Neuro Linguistisch Programmeren.

 "De kracht van verandering ligt in het zelf doen, zelf het pad van bewustwording onderzoeken en transformeren." Daarbij hebben we uiteraard soms anderen nodig. Een uiting van kracht is te erkennen, dat wij anderen nodig hebben. 

Als je blijft doen wat je deed, krijg je wat je kreeg.

 Voor wie is NLP bedoeld?

 

  •  Orde op zaken stellen.

  • Gemakkelijk opbouwen van een sfeer van vertrouwen en betrokkenheid.

  • Doelgericht met anderen omgaan en werken, resultaten boeken in situaties waar gedrag en motivatie belangrijke factoren zijn.

  • Inwinnen van nauwkeurige informatie door gebruik te maken van bepaalde taalpatronen.

  • Observeren van non-verbaal gedrag en inzicht krijgen hoe iemand denkt en hoe die ander de boodschap verwerkt.

  • Ontdekken van innerlijke vermogens bij zichzelf en bij anderen.

  • Aanwenden van deze inzichten en vaardigheden om duidelijk, rustig en daadkrachtig dingen voor elkaar te krijgen.

  • Sneller en beter oplossen van innerlijke conflicten in zichzelf en van conflicten die tussen mensen spelen.

  • Leven in plaats van overleven.

  

NLP is voor mensen die veranderingen en verbeteringen willen aan brengen in hun leven. Veranderen kan wenselijk zijn op het persoonlijke en/of professionele vlak. Dat kan betrekking hebben op iets wat je vaak doet en voortaan wilt laten of anders voelen. Of iets wat je al heel lang wilt, maar waar je tot nu toe de kracht niet voor kunt vinden. Mensen die NLP in hun leven hebben geïntegreerd, ervaren een groter vermogen in het:

NLP is een techniek die mensen helpt te veranderen.

Iedereen heeft bij de geboorte een eigen identiteit. Deze identiteit is natuurlijk niet volgroeid, maar ontwikkelt zich door wat we in ons leven doormaken en nog door zullen gaan maken.Elk mens zal al zijn ervaringen opdoen via slechts vijf zintuigen: we kunnen alleen maar kijken, luisteren, voelen, proeven of ruiken. Er kan sprake zijn van een zesde zintuig, soms ook ontbreken bij sommige mensen een of meerdere zintuigen of zijn deze onderontwikkeld.

 

Zo kunnen we zien dat het opdoen en verwerken van ervaringen verloopt via drie kanalen:

 

Neurologisch: Alles wat we hebben meegemaakt ligt opgeslagen in ons geheugen. Wat we meemaakten in ons leven was al dan niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van ons eigen "IK". De herinneringen aan de ervaringen hiervan, onze gevoelens, gedachten en emoties besturen ons gedrag in de huidige tijd. Ook als we dat gedrag liever niet zouden willen. In dit gedrag ontmoeten we elkaar. We gaan met elkaar om en laten dingen van onszelf aan de ander weten; dit noemen we communicatie.

Linguïstisch: Communiceren doen we door middel van gesproken taal en door middel van lichaamstaal (houding, gebaren, toonhoogte, gezichtsuitdrukking, enz.

Programmeren: Terwijl we communiceren kunnen we anderen, of anderen ons, iets bijleren, afleren of (laten) veranderen.

Positiviteit als uitgangspunt.

NLP gaat er vanuit dat het menselijk organisme (de mens) in staat is om echt te genieten van het leven. Als de mens dit niet meer kan, is hem onderweg iets overkomen waardoor hij dat heeft afgeleerd. NLP, als veranderings model, leert ons aan de slag te gaan met onze vijf zintuigen, onze gedachten en gevoelens, en levert de gereedschappen die de volgorde en intentie waarop we ervaringen uit ons geheugen ophalen of ervaren, kunnen veranderen. Het resultaat daarvan is dat we structureel anders tegen dingen gaan aankijken, anders gaan luisteren en communiceren. Daardoor gaan we ons ook anders voelen en gedragen.

 

Het gaat bij NLP niet om de inhoud van het geheugen, maar om de werking ervan en hoe de ervaringen in het leven tot nu toe, de kwaliteit van het bestaan vandaag beïnvloeden. En hoe je daar zelf verandering in kan brengen.